CO.NET mistrz wzrostu

2019!

CO.NET eG
po raz trzeci z rzędu
czempionem rozwoju!

Po wyróżnieniu w 2017 i 2018 roku zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG została czempionem rozwoju również w 2019 roku!

Szukano 500 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw niemieckich, wybrano nas!

Magazyn FOCUS (sprzedaż w nakładzie: ok. 470 000 egzemplarzy na tydzień) z około 5 milionami czytelników tygodniowo jest magazynem informacyjnym o jednym z największych zasięgów w Europie.

W konkursie „Czempion rozwoju 2019” co roku wyszukiwanych i wybieranych jest 500 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Niemczech.

Według magazynu FOCUS takie przedsiębiorstwa dają gospodarce i społeczeństwu ważne impulsy, tworzą miejsca pracy, generują wzrost gospodarczy, są innowatorami, a dzięki swojej działalności w długiej perspektywie działają również na korzyść gospodarki w Niemczech.

Wybrano 500 najlepszych niemieckich przedsiębiorstw z łącznie około 12 150. Zastosowano przy tym przejrzyste kryteria we współpracy z firmą analiz danych STATISTA, a wyniki zaprezentowano w wydaniu specjalnym FOCUS BUSINESS (nr 3 / 2018; nakład ok. 100 000 egz.).

W ten sposób wybrano czempionów rozwoju FOCUS 2019

Kryteria dla uczestniczących przedsiębiorstw

  • Przedsiębiorstwa samodzielne z siedzibą w Niemczech
  • Obrót w 2014:co najmniej 100 000 €
  • Obrót w 2017:co najmniej 1,8 mln €

Badanie wstępne

  • Wstępny wybór przez Statista spośród około 2 mln firm wpisanych do rejestru handlowego
  • Na tej podstawie sporządzenie długiej listy z około 12 150 szczególnie spełniającymi kryteria przedsiębiorstwami ze wszystkich branż, z dużym wzrostem obrotu lub liczby pracowników w ostatnich latach

Konkurs

  • Przedsiębiorstwa mogły się zgłaszać do konkursu do 10 czerwca
  • Następnie Statista ustala (na podstawie raportów z działalności gospodarczej, informacji prasowych itd.) kolejne przedsiębiorstwa o wysokim współczynniku rozwoju

Opracowanie rankingu

  • Wszystkie dane zgłoszone przez przedsiębiorstwa oraz uzyskane samodzielnie zostały sprawdzone i opracowane przez Statista
  • Informacje z ankiety online musiały zostać potwierdzone pisemnie przez upoważnioną osobę z przedsiębiorstwa

500 przedsiębiorstw o najwyższym wzroście obrotu tworzy
CZEMPIONÓW ROZWOJU 2019

Na podstawie wybranych wstępnie łącznie 12 150 niemieckich przedsiębiorstw opracowano we współpracy z firmą analiz danych i statystyki STATISTA ranking 500 niemieckich przedsiębiorstw z najwyższym wzrostem obrotów, z podziałem na 20 branż.

CO.NET – zawsze dobra decyzja!